WPF

World Peace Flame Veldhoven

De Stichting World Peace Flame Veldhoven heeft zich tot doel gesteld om een wereldvredesvlam te realiseren in Veldhoven. Een monument om elkaar te ontmoeten en te verbinden. Een brug naar vrede te slaan, ongeacht ras, huidskleur, afkomst, sexuele geaardheid, religie of levensovertuiging.

World Peace Flame

In 1999 zijn op de vijf continenten zeven vredesvlammen ontstoken. De vlammen zijn aangestoken door vredesambassadeurs aan vuren, die voor vrede van betekenis zijn. Zo komt het vuur bij het graf van Mahatma Ghandi vandaan, is het Olympisch vuur gebruikt en heeft prinses Irene voor Europa het vuur ontstoken. Deze vlammen mochten bij wijze van hoge uitzondering als open vuur worden ingevolgen naar Wales. Hier zijn de zeven vlammen samengebracht tot de World Peace Flame, die daar permanent brandt in een monument. Aan deze vlam worden steeds weer opnieuw wereldwijd vredesvlammen ontstoken.


De World Peace Flame brandt op dit moment in duizenden scholen, bedrijven, ziekenhuizen, kerken , tempels en bezinningscentra over de hele wereld. De vlam wordt aangeboden aan internationale leiders en in steden wereldwijd in monumenten geïnstalleerd.


Het doorgeven van de wereldvredesvlam in de vorm van licht en kaarslicht is even eenvoudig als doelstreffend. He genereert een bijzondere kracht, die wereldwijd de vrede voedt.

Wereld Vredes Vlam Veldhoven

De Stichting World Peace Flame Veldhoven heeft zich tot doel gesteld om een permanent brandende vlam, verwerkt in een kunst-monument in Veldhoven te realiseren. De Wereld Vredes Vlam vormt een eigentijds en hedendaags antwoord op onrecht, oorlog, intolerantie en geweld om ons heen in de wereld. Een plek om samen te komen en zijn, te ontmoeten en te respecteren. Vrede begint bij jezelf. Het is van onschatbare waarde voor kinderen, jongeren en inwonders van Veldhoven.


Ambassade van Vrede

De Ambassade van Vrede heeft zich de afgelopen jaren ingezet op scholen om de Wereldvredesvlam te introduceren. Tijdens de vredesweek in september stonden de afgelopen jaren op steeds meer verschillende plekken in Veldhoven, aan de Wereldvredesvlam onstoken kaarsjes, die mensen mee naar huis mochten nemen.


Op 4 mei met de dodenherdenking en op 17 september bij de herdenking van het bombardement op Cobbeek, wordt het vuur aan de Wereldvredesvlam ontstoken. Bij het jaarlijkse Amnesty-ontbijt rond 10 december wordt ook de Amnesty-kaars ontstoken aan de Wereldvredesvlam.


Tijdens de vredesweek heeft de vlam op verschillende basisscholen gebrand en zijn de kinderen meegenomen in de betekenis ervan.


De kaarsen van de World Peace Flame zijn te koop bij Oya Art en 10% van de opbrengst komt ten goede aan WPF Veldhoven. Zo haalt u een stukje Wereld Vredes Vlam in huis en u draagt daarmee financieel bij aan het realiseren van de permanente Wereld Vredes Vlam in Veldhoven.


Onze partner organisaties zijn de Ambassade van Vrede, Amnesty International en de Wereld Winkel.


Beleidsplan

Om de Wereld Vredes Vlam te realiseren hebben we natuurlijk een beleidsplan nodig om ons doel duidelijk te formuleren. Het doel en wat we voor ogen hebben is om schreven in dat beleidsplan.


Klik hier voor ons beleidsplanWat kunt u doen?


Dagelijks steken duizenden mensen de vlam aan als gebaar van vrede, eenheid & hoop  en geven de vlam aan elkaar door


  • Steek een WPF kaars aan voor jezelf en voor de wereld
  • Geef WPF kaarsen aan je vrienden en familie
  • Doneer aan het oprichten van een WPF monument in Veldhoven
  • Help mee om het monument te realiseren
  • Zorg voor vrede in je eigen leven

Commité van aanbeveling


Een groep mensen heeft aangegeven achter de realisatie te staan van een World Peace Flame in Veldhoven:


- Marcel Delhez, burgemeester van Veldhoven

- Letty Demmers, oud burgemeester van Veldhoven

- Robert Tops, directeur Cordaad

- Hans van der Looij, wethouder

- Sjoerd Bossers, directeur Theater de Schalm

- Wim Dekker, Predikant

- Arlette Verweirde, voorzitter Wereldwinkel

- Mieke van Lisdonk, Ambassade van Vrede

- Ingrid Hartlief, ex-raadslid gemeente Veldhoven