Activiteiten

Activiteiten en nieuws

Vrede is er niet zomaar en vrede moeten we blijven uitdragen. Door diverse activiteiten van de Stichting World Peace Flame Veldhoven, wordt dit onder de aandacht gebracht. Het streven is om in de vredesweek van 2021 een monument te kunnen onthullen met een 'permanente' Wereld Vredes Vlam.

Hieronder vindt u activiteiten waarbij we aanwezig zullen zijn. Waar u bij kunt zijn en een bijdrage kan leveren.


Hopelijk zien we u op 1 van de vele activiteiten.


Terugkerende activiteiten


-   Wereld Vredes Week (september)

-   Dodenherdenking 4 mei

-   Bombardement Zeelst 17 september


ACTIVITEITEN


Bombardement Zeelst, 17 september 2021

Plaats: Monument 'Donderslag bij Heldere Hemel', Meiveld, VeldhovenWereld Vredes Week, 19 tot 27 september 2020

Diverse activiteiten op scholen en bijeenkomsten om de vrede onder de aandacht te brengen.


Tapijt voor Vrede

Plaats en tijd moeten nog bepaald worden Meiveld

Vrijwilligers zullen door middel van dopjes en deksels een prachtig mozaïk gaan leggen, om vrede een mooie glans te geven

Nieuws en actualiteiten

Oprichting van de Stichting

 

Op 29 maart 2019 is de Stichting vastgelegd bij de notaris en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

 

Volgende stappen

 

Om een goede basis te leggen is een ANBI status onontbeerklijk en wordt aangevraagd zodra de website in de lucht is.

 

Voorbereidingen

 

Voor een permanente vlam is een energiebron nodig die er voor zorgt dat die vlam ook 'eeuwig' brandt. Het bestuur heeft informatie ingewonnen bij andere monumenten en gasleverenciers om met een bron te komen die past bij deze tijd, maar moet ook veilig zijn. Zo proberen we te komen tot een goede en veilige oplossing.

De plek

 

Om een goede plek te vinden waar het monument zichtbaar is, veilig gemaakt kan worden en een ontmoetingsplek is, moeten we bekijken met de gemeente wat een geschikte plek is. Het overleg daarover is gestart.

 

Het monument

 

Het monument moet natuurlijk ontworpen worden, recht doen aan zijn functie. Ideeën hierover komen ook hier op gang.

 

En wie helpt ons

 

We proberen zoveel mogelijk kosten te besparen en hopen naast handjes aan het 'bed' ook op hulp in natura. Bedrijven zullen wij benaderen om hierover mee te denken. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor goede ideeën.