Giften en Donaties

GIFTEN EN DONATIES

Giften en donaties

Om een monument mogelijk te maken in Veldhoven, willen we geld bijeen brengen, door activiteiten, bijdragen, giften en donaties. We staan nog aan het begin van het proces, maar hopen snel grote stappen te zetten.


De Stichting World Peace Flame Veldhoven heeft zich tot doel gesteld om in Veldhoven de Wereldvredesvlam te realiseren. In heel Veldhoven is er commitment en enthousiasme te vinden.

Dit manifesteert zich in de betrokkenheid van vele mensen waaronder Sjoerd Bossers als directeur van de Schalm. Maar ook Cordaad en de Rotary hebben hun bereidwilligheid uitgesproken om deze vlam te realiseren.


Middels een ANBI status, kunt u gunstig doneren, maar ook andere bijdragen zijn welkom. Kunt en wilt u wat doen, neem dan contact met ons op.

Officiële doelstelling

Het oprichten en instandhouden van een monument in de gemeente Veldhoven voor een 'eeuwig' brandende vredesvlam, de World Peace Flame, waarvoor een overeenkomst zal worden gesloten met de World Peace Flame Foundation.

Onze gegegevens

Stichting World Peace Flame Veldhoven

Bankrekening nr. NL57 RABO 0341 7722 24

Kamer van Koophandel nr. 74 449 990

RSIN 85 9905 445


Jaarverslagen: