Home

Our dream is as simple as it is ambitious:

One flame uniting people worldwide...

De wereld vredes vlam brandt voor iedereen

Ongeacht huidskleur, afkomst, sexuele geaardheid, religie of levensovertuiging. Iedereen is welkom en uitgenodigd om dit vredeslicht mee uit te dragen.

World Peace Flame Veldhoven

De Stichting heeft zich tot doel gesteld om een Wereldvredesvlam te realiseren in Veldhoven. Een plek om elkaar te ontmoeten en te verbinden, en daarmee een brug naar vrede te slaan.


Lees verder

World Peace Flame

In 1999 zijn op 5 continenten 7 vredesvlammen ontstoken. De vlammen zijn aangestoken door vredesambassadeurs aan vuren die voor de vrede van betekenis zijn.


Lees verder

Giften en donaties

Om een monument te realiseren hebben we geld en hulp nodig. Dit willen we doen door middel van activiteiten, bijdragen, giften en donaties. Wij staan aan het begin en 2021 is ons doel, 100 jaar Veldhoven. Middels onze ANBI status kunt u gunstig doneren!


Lees verder

Over ons

Onze stichting bestaat uit een bestuur dat probeert het doel van de Stichting te realiseren. Bedenk eens of je ons mee kunt helpen.

Volg ons

Herdenking aanslag Veldhoven, 17 september 2023

Wereld vredes week

16-24 september 2023

Tapijt voor Vrede

Volg hen via Instagram en Facebook.

Parochieblad

december 2021

Klik hier voor het artikel


Veldhovens Weekblad

3 januari 2021

Klik hier voor het artikel

Klik hier voor het vervolg

Amnesty ontbijt

Begin december wordt de vlam ontstoken bij het Amnesty Ontbijt.